UE_EFRR_rgb-1.jpg

© 2019 Allwins.org

NASZE PODEJŚCIE

Pracując z firmami naszych klientów, poszukujemy najlepszej drogi rozwoju w cyfrowo zmieniającym się świecie. Zmiana może mieć charakter transformacji całej firmy lub dotyczyć tylko wybranego jej obszaru. Jesteśmy zaangażowani w każdy etap od budowy koncepcji, planu, harmonogramu, wdrożenia po efekt końcowy.

Poznaj nasze podejście…

STRATEGIA

Czy wizja rozwoju firmy uwzględnia zarówno szanse, jak i zagrożenia płynące z cyfryzacji?

LUDZIE

Kogo potrzebujemy: jakich ludzi i partnerów?
Kogo dzisiaj mamy?

ORGANIZACJA

PROCESY

Czy i jak zmienić dotychczasowy sposób działania firmy, wykorzystując technologię informatyczną?

TECHNOLOGIA

Jakie platformy, systemy, aplikacje są najlepsze dla biznesu i organizacji?

STRATEGIA

Strategia i plan

Dokąd zmierza firma? Jaka jest wizja jej rozwoju i czego oczekują jej główni interesariusze? Jakie trendy panują w branży? Jak zmieniają się potrzeby klientów, a jak pracowników? Jakie są główne wyzwania, a jakie ograniczenia?

Praca nad strategią to sztuka zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Udzielenie dobrych odpowiedzi to punkt wyjścia do określenia możliwych scenariuszy rozwoju firmy. Zanim jednak rozpocznie się zmiana, trzeba określić lukę (ang. gap) między tym gdzie firma jest obecnie, a gdzie chce być.

Gdy już posiądziemy tę wiedzę, możemy wspólnie przystąpić do wytyczenia drogi rozwoju biznesu, organizacji i technologii. Kolejność nie jest tu przypadkowa – technologię traktujemy bowiem jako narzędzie służące do realizacji celów biznesowych i przekształcania organizacji.

LUDZIE

Talenty i kompetencje

Powodzenie każdej strategii zależy od ludzi oraz ich kompetencji i talentów. Współcześnie tylko nieliczne firmy są w stanie zatrudnić ekspertów z coraz większej liczby złożonych obszarów. Większość przedsiębiorstw potrzebuje partnerów, czyli dostawców: wiedzy, rozwiązań i narzędzi informatycznych.

Na początku procesu wdrażania strategii dowiadujemy się, kogo mamy „na pokładzie”. Na to pytanie odpowiadamy wspólnie z osobami zarządzającymi firmą, a następnie szukamy optymalnej kombinacji pracowników i zewnętrznych dostawców wiedzy i rozwiązań IT. Bardzo ważne jest, aby określić tzw. rdzeń kluczowych kompetencji, które powinny znajdować się wewnątrz organizacji, ponieważ dla działalności firmy mają znaczenie strategiczne.

PROCESY

Efektywność

pracy

Przez wiele lat nie uświadamialiśmy sobie, że wszystko, co robimy, jest procesem. Za sprawą reinżynieringu procesów w latach 90. ub. wieku temat stał się modny. Dzisiaj często dochodzi do automatyzacji procesów – niestety zwykle bez rozpoznania procesów faktycznie zachodzących.

Nie każdy proces można lub warto automatyzować. Naszą rolą jest obiektywna ocena procesów i działań, jakie wykonuje firma, w szczególności procesów wchodzących ze świata zewnętrznego lub wychodzących do niego. Gdy już rozpoznamy procesy, wspólnie z kadrą zarządzającą firmy znajdujemy nowy sposób ich realizacji.

Systemy informatyczne dają coraz większe możliwości optymalizacji procesów przy jednoczesnym wzroście ich dostępności – dzieje się to m.in. dzięki wprowadzaniu rozwiązań chmurowych. Nie ma jednak rozwiązań IT, które same rozwiążą wszystkie problemy firmy. Dlatego docelowy proces definiujemy zawsze we współpracy z naszym klientem.

TECHNOLOGIA

Narzędzia i doświadczenie użytkownika

Do czego i jakich technologii potrzebujemy? Jeżeli odpowiedzieliśmy na pytania strategiczne, poprawnie oceniliśmy zasoby firmy i realizowane przez nią procesy, to odpowiedź dotycząca potrzeb technologicznych nasunie się sama.

 

Nasze podejście i kolejność działania to nie przypadek. Z doświadczenia wiemy, jak łatwo jest kupić system, platformę lub aplikację, a potem nie potrafić ich w pełni wykorzystać lub wdrożyć, a tym samym – przeżyć rozczarowanie efektami biznesowymi. Dobór technologii musi mieć silny kontekst nie tylko biznesowy, lecz także ekonomiczno-organizacyjny. Innymi słowy, musimy rozumieć, na jaką technologię nas stać zarówno w sensie finansowym, jak i pod kątem zdolności do postępu – tu ważne są m.in. posiadane przez pracowników firmy kompetencje oraz kultura organizacyjna wspierająca rozwój i utrzymanie wskazanej technologii.

  • LinkedIn - Biały Krąg