UE_EFRR_rgb-1.jpg

© 2019 Allwins.org

DOTACJE UNIJNE

Data publikacji: 28.03.2019 

Firma Allwins Sp. z o.o. rozpoczęła realizację Projektu: "Opracowanie zestawu innowacyjnych algorytmów umożliwiających zarządzanie złożonymi politykami cenowymi przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż B2B za pośrednictwem kanałów elektronicznych.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Podziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - ZIT WrOF
"Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP - ZIT WrOF"

Dofinansowanie z UE: 99 999,95 PLN

Celem projektu jest opracowanie przez jednostkę naukową algorytmów zaawansowanej analizy dużych zbiorów danych, mających na celu wspomaganie procesów biznesowych dla sprzedaży w kanale elektronicznym poprzez umiejętną agregację raz automatyzację, a także wnioskowanie w oparciu o mechanizmy uczenia maszynowego oraz przygotowanie do wdrożenia wypracowanych rozwiązań do systemów klasy e-commerce oferowanych przez Allwins. Poprzez analizę dużych zbiorów danych rozumiana jest w tym przypadku weryfikacja złożoności budowania ceny końcowej dla klienta oraz poprawa procesu zarządzania ceną; możliwości je obliczenia i prezentacji. 


Termin składania ofert do dnia 05.04.2019 do godz. 12:00.

Postępowanie zostało zakończone w dniu 05.04.2019r.

W postępowaniu wybrany został Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

  • LinkedIn - Biały Krąg